auke meijer

Mag de bas wat harder?

Deze maand in Live-sound een artikel over het versterken van een basgitaar. Ogenschijnlijk lijkt dit vaak een van de meest eenvoudige instrumenten om te versterken, maar zoals altijd blijkt: schijn bedriegt. Mag de bas wat harder?

Om te beginnen zijn er diverse modellen bas. De bekendste is uiteraard de elektrische basgitaar. Deze is normaal gesproken voorzien van een jack-uitgang, vanwaar het signaal naar de bas- versterker gaat. In veel gevallen wordt het sig- naal naar de basversterker onderbroken met behulp van een DI-box. Het signaal gaat dan van de basgitaar naar de DI en via de parallelle uit- gang van deze box weer door naar de versterker en PA. In dit geval heeft een actieve DI-box de voorkeur, aangezien een passieve versie de uit- gangsimpedantie van de bas negatief kan beïn- vloeden. Bij een actieve DI-box is dit niet het geval. Een nadeel van deze wijze van aansluiten is dat de klank van de basversterker niet wordt meegenomen. Net als voor een elektrische gitaar geldt: de sound die de bassist uit zijn instrument en versterker haalt is heilig.

MICROFOON ERVOOR

Om dit probleem op te lossen is het verstandig om naast de DI ook een microfoon te gebruiken. Deze wordt dan voor de basversterker geplaatst. Een veelgebruikte microfoon voor deze toepas- sing is onder andere de Sennheiser MD421. Door een combinatie te maken van enerzijds het signaal dat via de DI binnenkomt en anderzijds de microfoon, is het goed mogelijk om een gebalanceerd basgeluid te produceren. Voor de monitors wordt vaak alleen het signaal dat van de DI-box komt gebruikt, aangezien een micro- foon risico geeft tot rondzingen. Als de basver- sterker is voorzien van een line-uitgang dan loont het vaak de moeite om deze te proberen. Als deze uitgang is voorzien van een jack con- nector dan heb je evengoed een DI box nodig. Is ie voorzien van XLR, let er dan op dat je eerst de fantoomvoeding uitschakelt om te voorko- men dat de line-uitgang van de basversterker in rook opgaat. In veel gevallen heeft de fabrikant van de versterker hier al over nagedacht en heeft fantoomvoeding geen negatieve gevolgen, maar dubbelcheck dit altijd voordat je de XLR aansluit.

CONTRABAS

Een ander veelgezien type is uiteraard de con- trabas. Deze goed versterken is veel moeilijker. Vaak heeft een contrabassist zelf al een micro- foon in zijn instrument laten bouwen. Deze is vaak dicht bij het bovenblad of op de kam

gemonteerd. Als je dit signaal te hard zet op het podium is de kans groot dat het bovenblad gaat resoneren, met allerlei bijgeluiden tot gevolg. Controleer tijdens een soundcheck altijd tot hoe- ver je kunt gaan om dit probleem niet tijdens het concert mee te hoeven maken. De kans is groot dat je het geluid wat dit teweeg brengt niet gelijk kunt plaatsen als het concert eenmaal begonnen is. Als een contrabas niet voorzien is van een eigen microfoon dan zijn er enkele oplossingen. De eerste is het plaatsen van een goede microfoon (bijvoorbeeld een AKG C-414) achter de kam. Hiervoor zijn specifieke monta- gekits beschikbaar of je kunt de ‘handgreep‘ van de microfoon omwikkelen met een stukje foam (bijvoorbeeld de inlay van een microfoondoos- je). Nu kun je de microfoon eenvoudig achter de kam tussen de snaren en de klankkast monteren.

ROCKABILLY

Andere opties zijn speciale microfoons die je op de klankkast kunt plakken. Onder andere sommi- ge microfoons van Schertler zijn hiervoor speci- fiek ontworpen. Bij dergelijke microfoons wordt over het algemeen een pasta meegeleverd waar- mee je de microfoon tijdelijk – en zonder lijmres-

ten achter te laten – kunt monteren op de klank- kast. De exacte positie van de microfoon moet je proefondervindelijk bepalen. Het nadeel van een dergelijke microfoon is dat je relatief weinig hoog zult horen. Een optie kan dan zijn om er een aparte (condensator)microfoon bij te plaat- sen. Het voordeel van een microfoon die je op de contrabas monteert is dat deze altijd op dezelfde positie zit, wat met een microfoon op statief nagenoeg nooit het geval zal zijn. Handig voor bewegelijke rockabilly-bassisten.

TIJD EN MOEITE

Zoals je ziet zijn er best nog veel aandachtspun- ten voor het aansluiten van een basgitaar of contrabas. Welke keuze je ook maakt om het instrument te versterken, overleg dit altijd met de bassist. Zoals ik al vaker heb aangegeven heeft een muzikant waarschijnlijk veel tijd en moeite gestoken in het vinden van de ideale sound en dan is het erg jammer als dit niet tot zijn recht komt tijdens het concert.

Heb je vragen over live-sound of suggesties voor Auke‘s maandelijkse rubriek? Stuur dan een mail- tje naar livesounddokter@musicmaker.nl!