auke meijer

Personal mixers

Naast de bekende floormonitors en in-ear systemen komt het steeds vaker voor dat muzikanten om een zogenaamde personal monitor mixer vragen. Hoog tijd om de voor- en nadelen van dit systeem eens op een rijtje te zetten.

Een personal mixer is niet een aparte technicus voor elke muzikant, maar een compact systeem waarmee iedereen zijn eigen monitormix kan bepalen. Inmiddels is er een behoorlijk aantal fabrikanten actief met dergelijke systemen. De pionier op dit gebied is Aviom geweest. Een personal mixer (PM) is meestal een klein meng- paneel voorzien van zestien kanalen zodat de muzikant zelf zijn eigen geluidsbalans kan bepa- len op het podium. In de meeste gevallen gebruikt de muzikant in dit geval een in-ear sys- teem als monitoring.

EENVOUDIG

De gebruikelijke functies op een PM zijn: volume per inputkanaal (ieder van de 16 kanalen kan apart in volume geregeld worden), panorama (balans tussen links/rechts) regeling per kanaal, regeling voor de lage en hoge tonen, een mas- tervolume en een aantal presets waar je de diverse settings in kunt opslaan. Een PM-sys- teem bestaat uit een centrale verdeelunit die via zogenaamde cat-5 verbindingen naar de kastjes op het podium gaat. Op de verdeelunit kun je nog zaken instellen als linken van kanalen (om de kanalen tegelijkertijd te corrigeren) en zoals gezegd ingangsvolume (bij de analoge hoofdun- its). Om de PM-kastjes goed te kunnen plaatsen op het podium zijn er beugels beschikbaar om een PM-systeem aan een microfoonstatief te bevestigen. Voor de gebruikers van een 19”-rack op het podium (zoals keyboards, et cetera) bestaat er ook een 19”-versie van de PM die eenvoudig in het bestaande rack ingebouwd kan worden.

CONTROLE

Een groot voordeel van een personal mixer is natuurlijk dat de muzikant niet afhankelijk is van een monitortechnicus. Nadeel van het systeem is dat het aantal kanalen relatief beperkt is. Momenteel is zestien kanalen het maximum. Omdat de zaalmix meestal meer kanalen heeft, wordt er dan een submix (mix van diverse kana- len naar één mix) gemaakt door de monitor- of zaaltechnicus. Dit gebeurt bijvoorbeeld vaak bij de drumkanalen. Veelal is een drumkit voorzien

van minimaal tien microfoons. Hiervan wordt vaak een submix gemaakt zodat er op de perso- nal mixer maar twee kanalen drums binnenko- men.

Een ander nadeel van een personal mixer is dat deze feitelijk alleen maar goed bruikbaar is als de muzikanten gebruik maken van in-ear moni- toring. Personal mixers beschikken namelijk slechts over een betrekkelijk eenvoudige toonre- geling (alleen laag en hoog) en dat is over het algemeen niet voldoende om floormonitoren op een goede wijze aan te kunnen sturen. Daar- naast kan dit problemen opleveren voor het zaalgeluid omdat de zaaltechnicus geen controle heeft over het podiumvolume.

EXTRA’S

Toch wordt dit systeem steeds populairder en komen er steeds meer leveranciers van aanver- wante apparatuur. Voor nagenoeg elke mengta- fel bestaat er nu wel een manier om er een per- sonal mixersysteem mee aan te kunnen sturen. Yamaha maakt bijvoorbeeld gebruik van insteek- kaarten die direct in de digitale mengtafel geplaatst kunnen worden, Midas heeft een externe converter en Digico en Soundcraft

maken gebruik van een specifiek voor dat doel ontwikkelde insteekkaart die in het stageblok geplaatst kan worden. Kortom: ook de aansluit- vriendelijkheid van deze systemen is prima geregeld. Naast voornoemde digitale opties zoals insteekkaarten leveren verschillende fabri- kanten ook een recht toe recht aan analoge optie. Hiermee kun je zestien kanalen analoog insturen op zowel line- als microfoonniveau. Deze unit beschikt over een volumeregelaar waarmee het ingangsniveau gecorrigeerd kan worden om ervoor te zorgen dat het ingangsni- veau van alle kanalen gelijk is.

IDEAAL

Een PM-systeem geeft elke muzikant ongekende controle over de eigen monitormix. De zestien kanalen zijn in de praktijk meestal ruim voldoen- de en de bediening is ronduit eenvoudig. Een nadeel is dat elke personal mixer door middel van een kabel verbonden moet zijn met de hoof- dunit. Dat gaat problemen opleveren met zangers die veel over het podium lopen. Met name voor optredens met veel muzikanten in een vaste opstelling die er geen problemen mee hebben met in-ear monitoring te werken, is een PM-systeem een ideale oplossing.