auke meijer

Welke luidsprekers moet ik kiezen?

Er zijn honderden luidsprekersystemen op de markt en elke leverancier heeft zijn eigen voorkeur. Dat maakt het er niet makkelijker op de juiste keuze te maken. Hoog tijd voor wat praktische tips om je te helpen het luidsprekersysteem te kiezen dat het beste bij je past.

Zoals gezegd zijn er honderden, zo niet duizenden, luidsprekersyste- men. Ter illustratie: de fabrikant EAW heeft al 171 verschillende luid- sprekers in productie en JBL onge- veer 143. Naast deze twee zijn er wereldwijd nog duizenden produ- centen. Iedere fabrikant heeft speci- fieke ideeën over design, klank, spreidingshoek en vermogen van een luidspreker en iedereen bena- dert het product op een andere wij- ze. Hoe blijf je door de bomen het bos zien?

FULL-RANGE

In een volgend artikel zal ik ingaan op een systeem voor een complete band, nu richt ik me op de verster- king van een enkel instrument zoals een akoestische gitaar. In dit geval voldoen waarschijnlijk al twee full-

range luidsprekers en kun je de sub- woofers, die voor een band wel belangrijk zijn, achterwege laten. Indien je keuze zich beperkt tot alleen full-range luidsprekers (full- range houdt in dat deze luidsprekers behalve de midden en hoge tonen ook in zekere mate in staat zijn de lage tonen weer te geven), dan is de volgende vraag hoe groot de gemid- delde locatie is waar je op gaat tre- den. Indien het locaties zijn tot zo’n 200 bezoekers dan volstaan normaal gesproken twee full-range luidspre- kers van ongeveer 350W per luid- spreker. Houd bij de aanschaf van het systeem wel rekening met de spreidingshoek van de luidsprekers. Als het publiek zich voornamelijk recht voor je bevindt dan is een spreiding van rond de 60 graden over het algemeen voldoende. Op

het moment dat het publiek ook links en rechts naast het podium staat/zit, dan is de inzet van een extra set luidsprekers noodzakelijk.

COMBI-KABEL

Indien je deze keuze hebt gemaakt, dan moet je nog de afweging maken of je een luidspreker wilt met een ingebouwde versterker (actief) of een systeem met een los- se eindversterker (passief). Het belangrijkste nadeel van een inge- bouwde versterker was tot voor kort het gewicht, maar er komen steeds meer luidsprekers op de markt met ingebouwde lichtgewicht ‘digitale’ versterkers. Lichtgewicht betekent in dit geval ongeveer 1 kg bij een vermogen van 2 x 500W. Wel is de aanschafprijs van een dergelijk sys- teem hoger en je bent minder flexi- bel. Het tweede nadeel van een powered systeem is dat je elke luid- spreker van netspanning moet voor- zien. Als je je systeem compact wilt houden, dan is de aanschaf van een zogenaamde combi-kabel een goe- de keuze. Bij een combi-kabel zit er, behalve de audiokabel, ook een 220 volt-kabel in het omhulsel gegoten. Je hebt dan dus maar één kabel per luidspreker nodig voor zowel de stroomtoevoer als het audiosignaal. Indien je kiest voor een losse eind- versterker dan kun je relatief een- voudig een extra luidspreker aan- sluiten voor bijvoorbeeld de zijkant van het podium. Stel dat je nor- maal gesproken een enkele luid- spreker per kant van het podium aansluit. Moet je af en toe een extra luidspreker aansluiten, dan kun je die eenvoudig parallel aan- sluiten op de andere luidspreker. Omdat je deze luidspreker maar af en toe inzet hoef je niet onnodig te investeren in een duurdere actieve luidspreker. Nadeel van deze opzet

(passief) is dat je systeem uit meer componenten bestaat. Behalve op het gewicht kan dat ook invloed hebben op de keuze van de auto voor het vervoer.

VEEL LAAG

Nu de allerbelangrijkste keuze: hoe klinkt het systeem? Om dit te kun- nen beoordelen is er een aantal zaken van belang. Ten eerste: bepaal nooit aan de hand van muziek van de verkoper hoe een systeem klinkt. Neem je eigen muziek mee naar de winkel/leverancier of beter, neem je instrument mee. Vraag de leveran- cier het systeem aan te sluiten zoals jij het gaat gebruiken. Dat betekent dus bijvoorbeeld zonder equalizer als jij die ook niet gaat gebruiken. Als de luidsprekers bij de leveran- cier tegen een wand geplaatst staan, vraag dan of je de luidsprekers mid- den in de ruimte mag plaatsen. Hiermee voorkom je dat je bij de leverancier veel meer laag hebt gehoord dan wanneer je de luid- sprekers straks bij je eigen optreden midden in de ruimte (links en rechts naast het podium) hebt staan. Een full-range luidspreker produceert hoorbaar veel meer laag wanneer je deze tegen een wand plaatst.

DEMO

Overtuig je ervan dat jijzelf in staat bent om het systeem te laten klinken zoals je wilt. Indien de leverancier met zijn productkennis allerlei zaken afstelt, dan moet je dit zelf kunnen reproduceren. Mijn laatste advies is om de leverancier te vragen of je het systeem een keer als demo mee mag nemen zodat je zelf op jouw eigen locatie nader kennis kunt maken met het systeem. Alleen zo kun je tot een goede keuze komen en zul je jaren plezier beleven aan je nieuwe luidsprekersysteem.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/p22842/domains/sigmaaudio.nl/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 388